Translate

martes, 1 de decembro de 2015

Obxectivo: acabar coa SIDA en 2030

O VIH é un retrovirus  que foi illado por primeira vez en 1983, no Instituto Pasteur de Paris. Este descubrimento culminaba anos de traballo na percura do axente causal dunha nova e descoñecida enfermidade infecciosa e mortal que destruía o sistema inmune. Os enfermos morrían a causa de infeccións oportunistas provocadas por microorganismos, como o fungo Pneumocystis, inofensivo para as persoas sás. A enfermidade recibiu o nome de SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). No ano 2008, o médico e biólogo, Luc Montagnier e a súa colaboradora, Françoise Barré Sinoussi, recibiron o Premio Nobel de Medicina por identificar o VIH.
Dende que se coñeceu a natureza do virus e as súas vías de transmisión comezou a percura de tratamentos eficaces para acabar con el e déronse recomendacións para non contraer a enfermidade: usar preservativos, non compartir xiringas, e facerse a proba se existen sospeitas dun posible contaxio. Aínda que o mellor segue sendo previr a infección, na actualidade existen potentes antirretrovirais que aumentaron enormemente a supervivencia das persoas infectadas polo VIH, medicamentos que permiten imaxinar que no ano 2030, esta enfermidade terá desaparecido
Durante estes anos os enfermos e as súas familias tiveron que loitar ao mesmo tempo contra a enfermidade e contra o estigma e a discriminación que a acompañan. A película, " E  a banda seguía tocando" reflicte moi ben o terror, desconfianza e desconcerto que provocou a aparición da SIDA na sociedade da época e o esforzo realizado pola comunidade científica para resolver o enigma que supoñía esta enfermidade.