Translate

xoves, 11 de febreiro de 2016

12 de febreiro, día de Darwin

O 12 de febreiro de 1809 nacía Charles Darwin en Shrewsbury, Inglaterra. Foi un neno curioso, moi interesado na natureza. Con dezaseis anos, comezou a estudar Medicina na Universidade de Edimburgo, pero acabou licenciándose en Cambridge, logo de recibir unha formación variada orientada á súa ordenación como sacerdote. Ao rematar os seus estudos, en 1831, embarcou no Beagle como naturalista. Durante cinco anos viaxou polas costas de Sudamérica e estudou a flora e a fauna dos lugares nos que o barco facía escala. Quedou impresionado pola diversidade de especies que observou. Quería saber cal era a orixe desa diversidade e a orixe das especies. Esta viaxe sería fundamental para  o desenvolvemento das súas ideas evolucionistas. 
Xa de volta en Inglaterra, casou, formou unha familia e dedicou os seguintes vinte anos da súa vida a ordenar as cuantiosas anotacións que recollera durante a súa viaxe no Beagle e a escribir a sua teoría da evolución por selección natural. O medo ao rexeitamento por parte da sociedade, profundamente fixista, da época levou a Darwin a retrasar a publicación do seu traballo.
Así que cando en 1858, Darwin recibe a carta dun naturalista novo chamado Alfred Russell Wallace, que chegara ás mesmas conclusións que el, de maneira independente e que lle enviaba un resume excelente das ideas fundamentais da evolución por selección natural, decátase de que ten que rematar o seu libro, "A Orixe das Especies" que se acabaría publicando en 1859. 
O seguinte documental, en inglés, fala das dificultades persoais e profesionais que tivo que afrontar Darwin durante ese ano.


Descubertas as ondas gravitacionais

Imaxinade dous buracos negros cunha masa comprendida entre 29 e 36 veces a do Sol fusionándose a unha distancia de 1.300 millóns de anos luz do noso planeta. Nese momento o equivalente a tres masas solares convírtese en enerxía nunha fracción de segundo. A desaparición case instantánea desa enorme cantidade de masa provoca unha perturbación no espazo-tempo que viaxa polo Universo en tódalas direccións. Pois ben, esa perturbación captouse o pasado 14 de setembro na Terra, en dous detectores, un operado polo Caltech e outro polo MIT, separados por unha distancia de 3000 km, dentro do experimento LIGO. Antes de continuar, recordarvos que no espazo, máis lonxe significa máis antigo. Acabamos, pois, de recibir o sinal dun suceso que tivo lugar hai 1.300 m.a. Digamos que se se tratase de son acabariamos de escoitar o estoupido producido pola colisión de dous buracos negros. Pero o que acabamos de captar son nin máis nin menos que as ondas gravitacionais que Einstein prediciu na súa Teoría da Relatividade Xeral. 
Para os astrofísicos e para todos nós é como ter un sentido máis para explorar o Universo. Ata agora só podiamos investigar aqueles lugares do Universo que nos enviaban fotóns, de todo tipo, dende raios gamma a ondas de radio. Todo aquilo que non emitía fotóns era invisible para nós. Se agora somos capaces de detectar ondas gravitacionais, poderemos por fin investigar a materia escura?


Confirmación do descubrimento das ondas gravitacionaismartes, 2 de febreiro de 2016

Luz verde para a modificación de embrións humanos

Kathy Niakan investigadora do instituto Francis Crick de Londres
Os investigadores británicos acaban de recibir a autorización para modificar xeneticamente embrións humanos. A doutora Kathy Niakan que investiga en células nai, poderá aplicar a embrións humanos a técnica coñecida como edición xenómica, concretamente a Crispr-Cas9, unha especie de poderoso corta e pega xenético que permite a modificación rápida da información contida no ADN. Esta técnica descuberta hai tres anos polas investigadoras Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier revolucionará o tratamento das enfermidades de orixe xenética, ao permitir a corrección dos xenes defectuosos. Niakan que traballa no instituto Francis Crick terá permiso para estudar embrións humanos de ata 14 días - momento no que o embrión ten unhas 250 células - pero non poderá implantalos en mulleres. Activará e silenciará distintos xenes e estudará o efecto das súas modificacións no desenvolvemento de estruturas embrionarias como a placenta. Os embrións procederán de excedentes de fecundación in vitro doados polos seus proxenitores. Esta investigación permitirá mellorar os tratamentos de fertilidade e os das enfermidades xenéticas. Así e todo, suscita problemas éticos, ao abrir a porta á modificación xenética do ser humano.